Tuesday, October 18, 2011

Aashqui ke dour meiN

Aashqi ke dour meiN har pal hum uske saNg rahe

Hum mukhbari karte rahe woh dil loot kar le gaye_________________Harash Mahajan