Friday, October 8, 2010

Na RaheiNge hum, par mere hone ka ahsaas toh hoga

Na RaheiNge hum, par mere hone ka ahsaas toh hoga
Yaran-e-bazm sajegi, mere sheroN ka waas toh hoga