Friday, February 10, 2012

Bebasi ka aalam kuchh iss kader chhaya hai ab mujh par

Bebasi ka aalam kuchh iss kader chhaya hai ab mujh par
ki laakh bhulaane par bhi wo tassawar ki raani hai ab tak
______________________________Harash Mahajan