Friday, February 17, 2012

Mere Dard ko yuN pyaaZ ki partoN se na toliye

Mere Dard ko yuN pyaaZ ki partoN se na toliye
Pyaar ka samander hai parat-dar-parat kholiye

Waqt noor ko be-noor kar sakta hai ai 'Harash'
magar vishwaas ko kisi shaq se toh na tatoliye.

________________________Harash Mahajan