Saturday, April 25, 2009

-Arey O 'Gandhi'
khoob chali
tere naam ki aandhii
Umra bhar raha
LaNgot maiN
Ab baithha hai
'500' ke note maiN.


Harash