Sunday, April 26, 2009


-Dard ab 
Itna hai seene maiN
Takleef hoti hai ab
Jeene maiN
Koi chhed deta hai jab
un surkh ZakhmoN ko
Toh Ik yug lag jata hai 
un lamhoN ko
Jeene maiN.


Harash