Friday, May 2, 2014

क़ातिल कब तलक दुआओं पर जियेगा,
क़ातिल कब तलक दुआओं पर जियेगा,
फतवे की  मगर सजाओं पर जियेगा । 

...

Qatil kab talak duaaoN par jeeyega,
Fatwe ki magar sajaoN par jeeyega.


-------------Harash Mahajan