Tuesday, November 8, 2011

Copy Paster

Usne, mere hi sheroN ko apni kalam se utaar diya
Bada hi kam-zard nikla logoN ne usey Dhikkar diya.

________________________Harash Mahajan