Sunday, November 6, 2011

Jo tera hai karm tu uspe gumaaN kar

Jo tera hai karm tu uspe gumaaN kar
Tu kar dua wahi phir imaan maan kar.

__________ Harash Mahajan