Saturday, November 26, 2011

DostoN ki fehrist meiN

DostoN ki fehrist meiN hamara naam kahiN kho sa chuka hai "Harash'
Anjaane chehroN ko hata kar dekho toh hamari taseeer nazer aaye.


__________________________________Harash Mahajan