Thursday, March 22, 2012

कुड़ी टीर मारदी, मिन्नू लाग्दी भली ...............एक पंजाबी गीत


________( मेरा एक बहूत पुराना गीत )_________

कुड़ी टीर मारदी, मिन्नू लाग्दी भली
जेडी रोज़ ताड़दी, मिन्नू लाग्दी भली ।

पैल्ली वारी वेख्या ओहनू , सिर ते सी दुपट्टा
फड लया ओह्न्नु रख तली ते इज्जत खेड्या सट्टा ।
तिड गयी ओ ते, टुर गयी नाले, मार के सिर च वट्टा ।
कुड़ी टीर मारदी, मिन्नू......................

इक दिन चढ़ चौबारे चूपे आम्ब ते मारे गिटकाँ,
तंग गवांड़ी करन शिकायतां नाल पे मारन चिडकाँ
असाँ लगे सम्झोउन जे ओहनू, मारे सान्नू फिटकाँ
कुड़ी टीर मारदी, मिन्नू......................

टुरदी जाउन्दी ज़ुल्फ़ साम्बदी, बिट-बिट मुंडे ताड़े
खा भुलेखा राह च चलदे पै गए मुंडे सारे
तैश च आपां जद चढ़ाया, पै गयी विच बजारे
कुड़ी टीर मारदी, मिन्नू......................

हर्ष महाजन